Υπουργείο Παιδείας - ΕΣΠΑ

 

 
 
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους φορείς-δομές για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ "Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής 2021-2022''

 

 
 
 
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους φορείς-δομές για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ "Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020''

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΕΚ για τα Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο

 

 
 
 
 

Εργαστήρια δεξιοτήτων στο Νηπιαγωγείο