Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών | Αθήνα

 

 
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών δραστηριοποιείται από το 1975 στον χώρο της προσχολικής αγωγής, προσπαθώντας να στηρίξει τα μέλη του στη βάση μιας ενιαίας και αδιαπραγμάτευτης τοποθέτησης: της διασφάλισης της ποιότητας και όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων, ώστε οι δομές προσχολικής αγωγής να λειτουργούν προς το μέγιστο όφελος των παιδιών και των οικογενειών τους.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου ο ΠΑΣΙΠΣ δίνει όλες αυτές τις δεκαετίες αγώνες προς τρεις κατευθύνσεις:
Προς την πλευρά της Πολιτείας, ώστε το πλαίσιο λειτουργίας των δομών προσχολικής αγωγής να ευνοεί την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του θεμελιώδους στόχου τους που είναι το όφελος του παιδιού (δυνατότητα ολοκλήρωσης του ενιαίου κύκλου της προσχολικής αγωγής εντός του πλαισίου των δομών προσχολικής αγωγής μέσω της θεσμοθέτησης του συστεγασμένου Νηπιαγωγείου, αναλυτική πρόταση εξορθολογισμού του νομοθετικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας δομών προσχολικής αγωγής, πλήθος άλλων παρεμβάσεων εξορθολογισμού κλπ).
Προς την πλευρά των μελών του, με την θέσπιση ενός κώδικα δεοντολογίας που συνδέει την επαγγελματική στάση και πρακτική μας με τον χαρακτήρα λειτουργήματος της εργασίας μας, με σεμιναριακές και πολιτιστικές δράσεις που δίνουν την ευκαιρία για ουσιαστικές ανταλλαγές και για την προβολή γόνιμων παραδειγμάτων προς την κατεύθυνση των θεμελιωδών στόχων μας.

Προς την πλευρά των παιδαγωγών-συνεργατών μας, ώστε με την συμμετοχή τους στις κοινές δράσεις, στις επιμορφώσεις, στα σεμινάρια, να έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται και να βιώνουν όλες τις θεωρητικές και μεθοδολογικές εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο μας.
Για την καλύτερη δυνατή στήριξη των παραπάνω στόχων ο ΠΑΣΙΠΣ πρωτοστάτησε το 2012 στην ίδρυση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (Π.Ο.Σ.Ι.Π.Σ.), ώστε με συνεννόηση και συντονισμό των συναδέλφων σε ολόκληρη την επικράτεια να προχωρήσουμε όλοι μαζί, προς μία ολοένα και ποιοτικότερη προσχολική αγωγή που αποτελεί το θεμέλιο της ζωής και της προοπτικής του μέλλοντος κάθε ανθρώπου.
 
 
 
 

Οδηγός Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων για τους Ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς

 

 
Μετά την ολοκλήρωση του δημόσιου διαλόγου (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και την ανάρτηση του τελικού κειμένου στο site του ΕΦΕΤ ο κλάδος μας απέκτησε το δικό του ΟΔΗΓΟ Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων.

Πιστεύουμε ότι τόσο τα κείμενα του οδηγού τα οποία είναι απλά και κατανοητά, όσο και οι φωτογραφίες και τα εικονίδια δίνουν τα βασικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν οι ασχολούμενοι (Μαγείρισσες, Τραπεζοκόμοι, βοηθοί αυτών και όποιος άλλος εμπλέκεται με τις ανάλογες υπηρεσίες και τις ανάλογες αγορές) ώστε να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα σε μελλοντικούς ελέγχους, οι οποίοι σύντομα θα αρχίσουν.

Κρίνουμε σκόπιμο να εκτυπώσετε από το site της ΠΑΣΙΠΣ τον οδηγό και να τον μελετήσετε τόσο εσείς όσο και οι συνεργάτες σας, ανεξάρτητα εάν έχετε παρακολουθήσει στο παρελθόν ανάλογο Σεμινάριο και έχετε πιστοποιηθεί από τον ΕΦΕΤ.
 
 
 
 

Φόρμα Επικοινωνίας

 
*
 
 
 
*
 
*