Διοικητικό Συμβούλιο

 

 
 
Η σύνθεση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών, όπως αναδείχθηκε στις αρχές του Ιουλίου του 2017 είναι η εξής:
 
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑ.Σ.Ι.Π.Σ
 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μίνα Καστανιά - Γιαζιτζόγλου
 
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑ.Σ.Ι.Π.Σ
 

 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γιώργος Σταθόπουλος
 
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑ.Σ.Ι.Π.Σ
 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αγγελική Γουμενοπούλου
 
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑ.Σ.Ι.Π.Σ
 

 
ΤΑΜΙΑΣ
Μάρη Ρεντζέπη
 
 
 
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑ.Σ.Ι.Π.Σ
 

 
ΜΕΛΟΣ
Δημήτρης Κατάκαλος
 
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑ.Σ.Ι.Π.Σ
 

 
ΜΕΛΟΣ
Αγγελική Μάϊνα
 
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑ.Σ.Ι.Π.Σ
 

 
ΜΕΛΟΣ
Γιώργος Ρούσσος
 
 
 
 
 
 
 
Η θητεία του Δ.Σ. είναι τετραετής