Διοικητικό Συμβούλιο

 

 
 
Η σύνθεση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών, όπως αναδείχθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2021 είναι η εξής:
 
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑ.Σ.Ι.Π.Σ
 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Άρης Καντάς
 
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑ.Σ.Ι.Π.Σ
 

 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μίνα Καστανιά - Γιαζιτζόγλου
 
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑ.Σ.Ι.Π.Σ
 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αγγελική Γουμενοπούλου
 
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑ.Σ.Ι.Π.Σ
 

 
ΤΑΜΙΑΣ
Μάρη Ρεντζέπη
 
 
 
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑ.Σ.Ι.Π.Σ
 

 
ΜΕΛΟΣ
Δημήτρης Κατάκαλος
 
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑ.Σ.Ι.Π.Σ
 

 
ΜΕΛΟΣ
Ιωάννα Ναλμπαντούδη
 
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑ.Σ.Ι.Π.Σ
 

 
ΜΕΛΟΣ
Γιώργος Ρούσσος
 
 
 
 
 
 
 
Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής