Έρευνες

 

 
 
 
 

Έρευνα για την προσχολική αγωγή και την υποχρεωτικότητα των προνηπίων στην Ελλάδα

 

 
Εισαγωγή – Περίγραμμα της σημασίας της προσχολικής αγωγής.

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία αλλά και σχετικές έρευνες και μελέτες η ηλικία μεταξύ 0 και 6 ετών θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την ανάπτυξη και την εξέλιξη του ατόμου.

Διαβάστε Περισσότερα...